طعم خیانت و کند و کاو ذهن و جامعه در مواجه با آن

دکترین شوک که از آن به عنوان کتابی رازگشا، روشنگر و آگاهی‌بخش یاد می‌شود، کتابی چالش‌برانگیز در مقابل «این ادعای نولیبرالی است که گویا دموکراسی و بازارهای آزادِ رها از قید و شرط دوقلوهایی جدانشدنی‌اند.» خانم نائومی کلاین نشان می‌دهد که آموزه‌های مکتب اقتصادی شیکاگو و سیاست‌های میلتون فریدمن در کشورهای مختلف به شکست و فاجعه ختم شده‌اند.

ادامه مطلب